Tilbake
5/2/2024
Innlegg

Ei lita bok om kråker

Kråka, eit dyr som tradisjonelt har røska ved mennesket si forståing av dyreintelligens og kultur, står i sentrum for denne boka.

Bilde av bok om kråker

Kråka sitt liv strekkjer seg frå folklore og mytologi til den moderne vitenskapelige diskursen om dyreatferd og kognitiv etologi. Dette verket ynskjer å omfamne heile spekteret av vår forståing av desse bemerkelsesverdige fuglane, frå deira kognitive røynsler og sosiale strukturar til deira stadig skiftande forhold til menneska.

Utgitt av ein av DeBoss investor's; Aake Elden.


Sjå den norske boka her

Sjå den engelske boka her