Personvernerklæring

Personvern

Vi lagrer brukerdata og noen personlige opplysninger i forbindelse med kontakt skjemaet og varsling skjemaet. Du kan alltid be om innsyn i informasjon som lagres, og også be om sletting av informasjon.

Informasjonskapsler

Heading

Vi benytter cookies på denne siden for å gjøre innholdet og brukeropplevelsen bedre. Dette gjør vi via webanalyseverktøyet Google Analytics. Ingen personlig informasjon om besøkende på nettsiden blir lagret.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettsiden lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hva nettsider brukerne kommer fra og hva nettlesere som blir brukt. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettsiden til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering. Du kan selv administrere bruken av informasjonskapsler. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Google sine serverer i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.