Tilbake
3/6/2024
Innlegg

Stolt Partnerskap mellom DeBoss og Geopark Sunnhordland

DeBoss er begeistra for å kunngjere vårt nye partnerskap med Geopark Sunnhordland, ein UNESCO Global Geopark. Dette samarbeidet er eit steg framover for begge organisasjonar, og me ser fram til å jobba saman for å fremja vår region på ein berekraftig måte.

Gruppebilde av Geopark Sunnhordland og Ingeborg Johansen

DeBoss er begeistra for å kunngjere vårt nye partnerskap med Geopark Sunnhordland, ein UNESCO Global Geopark. Dette samarbeidet er eit steg framover for begge organisasjonar, og me ser fram til å jobba saman for å fremja vår region på ein berekraftig måte.

Geopark Sunnhordland jobbar for å auka kunnskap om vår geologiske arv, biodiversitet og kultur. Gjennom deira innsats for å fremja eit berekraftig reiseliv og styrka lokal identitet, bidreg dei til ei positiv utvikling i regionen. DeBoss deler denne visjonen, og vårt arbeid med å trena kråker og skjorer til å plukka søppel er eit unikt eksempel på korleis dyr kan bidra til miljøvern.

Gjennom dette partnerskapet vil me kunna formidla viktig kunnskap om natur og dyreliv, samt støtta kvarandre i å nå ut til eit breiare publikum. Geoparken vil gje oss tilgang til verdifull informasjon og materiell, og me vil saman promotera våre felles mål om berekraft og miljøvern.

Me ser fram til å visa geoparken sin logo på våre nettsider og materiell, og til å vera stolte partnarar med ein organisasjon som deler våre verdiar. Saman kan me skapa ein sterkare medvit om vår region og dens unike natur- og kulturarv, og arbeida for ei lysare, meir berekraftig framtid.

Me ser fram til dette samarbeidet og dei moglegheitene det bringer for å fremja vårt felles arbeid på ein positiv måte!